O NAMA

Turistička zajednica Općine Raša je turistička organizacija osnovana za područje Općine Raša, radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda turizma Općine Raša, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije razvoja , te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Općine Raša.

Najznačajniji zadaci turističke zajednice su:

 • promoviranje turističke destinacije za koju je osnovana;
 • sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou destinacije;
 • sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora;
 • poticanje optimizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš;
 • poticanje i sudjelovanje u uređenju destinacije u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture:
 • redovito prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima, izdavanje turističkih promotivnih materijala, obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom;
 • poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, sportskih i ostalih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude;
 • poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekovog okoliša, te prirodne i kulturne baštine;
 • poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu ili grad čine prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje;
 • organizacija, provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda destinacije sukladno smjernicama Skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice;
 • turistička zajednica sudjeluje u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.

Tijela Turističke zajednice Općine Raša su Skupština, Turističko vijeće i Predsjednik. Dužnost Predsjednika TZ-a obnaša Općinska Načelnica Općine Raša.
Turistička zajednica djeluje na temelju godišnjeg Programa rada i financijskog plana koje predlaže Turističko vijeće, a donosi Skupština.

Prihodi se ostvaruju iz slijedećih izvora: boravišna pristojba, turistička članarina i ostalih izvora.
Stručna služba Turističke zajednice je Turistički ured sa sjedištem u Raši, Trg Republike 3, koji obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na zadaće Turističke zajednice.

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica Općine Raša uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) te Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15). Kriteriji  za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju načela i prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva Turističkoj zajednici Općine Raša putem obrasca Zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev se može dostaviti:

 • poštom na adresu: Turistička zajednica Općine Raša, Nikole Tesle 1, 52223 Raša
 • telefaksom na broj: +385 52 874 505
 • elektroničkom poštom na adresu: info@tz-rasa.hr
 • osobno u Uredu Turističke zajednice Općine Raša radnim danom od 7:00 do 15:00 sati

Službenik za informiranje: Jasmin Mahmutović, tel.: +385 52 874 505
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

NaslovVeličinaPreuzmi
Izvješće Skupštine o obavljenom nadzoru Turističke zajednice Općine Raša za 2023. godinu_compressed2.47 MB PreuzmiPregled
Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada TZO Raša za 2023. godinu_compressed6.75 MB PreuzmiPregled
Godišnji program rada TZO Raša za 2024.g.5.48 MB PreuzmiPregled
II Izmjene Godišnjeg program rada TZO Raša 2023_compressed5.61 MB PreuzmiPregled
I Izmjene Godišnjeg program rada TZO Raša 20231.39 MB PreuzmiPregled
Izvješće o provedenom nadzoru TZO Raša_compressed3.60 MB PreuzmiPregled
Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa rada TZO Raša 20221.38 MB PreuzmiPregled
Odluka-o-usvajanju-Godišnjeg-programa-rada-Turističke-zajednice-Općine-Raša-za-2023.godinu.1.02 MB PreuzmiPregled
Odluka-o-prihvacanju-II. Izmjena-Plana-i-programa-rada-za-2022.0.96 MB PreuzmiPregled
Odluka-o-prihvacanju-Izmjena-Plana-i-programa-rada-za-2022.4.85 MB PreuzmiPregled
Izvjesce-o-izvrsenju-programa-rada-za-2021.godinu12.86 MB PreuzmiPregled
Odluka-o-usvajanju-Plana-i-programa-rada-Turističke-zajednice-Općine-Raša-za-2022.godinu.6.17 MB PreuzmiPregled
Odluka-o-usvajanju-II-Izmjena-Plana-i-programa-rada-Turističke-zajednice-Općine-Raša-za-2021.godinu3.96 MB PreuzmiPregled
Izmjene-Plana-i-programa-rada-Turisticke-zajednice-Opcine-Rasa-za-2021.godinu_compressed5.81 MB PreuzmiPregled
Godišnje-financijsko-izvješće-za-2020.godinu_compressed4.82 MB PreuzmiPregled
Odluka-o-prihvaćanju-Plana-i-programa-rada-za-2021-po-novoj-metodologiji_compressed5.03 MB PreuzmiPregled
Plan-i-programa-rada-Turisticke-zajednice-Opcine-Rasa-za-2021.godinu_compressed4.73 MB PreuzmiPregled
Izmjene-Plana-i-programa-rada-Turisticke-zajednice-Opcine-Rasa-za-2020.godinu_compressed3.40 MB PreuzmiPregled
4.-Druge-Izmjene-i-dopune-plana-i-programa-rada-za-2020.godinu-min4.31 MB PreuzmiPregled
3.-Izmjene-Plana-i-programa-rada-za-2020.godinu-min4.67 MB PreuzmiPregled
2.-Godišnje-financijsko-izvješće-za-2019.godinu-min6.37 MB PreuzmiPregled
1.-Plan-i-program-rada-za-2020.godinu-min4.16 MB PreuzmiPregled
NaslovVeličinaPreuzmi
SLUZBENE-NOVINE-18-201311.50 MB PreuzmiPregled
Scroll to Top