CRKVE I ZNAMENITOSTI

Crkva Svete Barbare - Raša

te pravi primjer
modernističkog i racionalističkog poimanja arhitektures izvanrednom produhovljenom igrom
svjetla i sjene i znalačkom uporabom volumena. U oblikovnom smislu Pulitzer, kao njemački
đak, preuzima slične primjere crkava koje su realizirane u Njemačkoj. Kubični zvonik
pravokutnog tlocrta, priljubljen uz crkvu, svakako daje svoj doprinos vertikalnoj vizuri grada
svojim dvadeset i pet metara visokim tornjem. Uz istočni ulaz crkve smjestio se prostor vezan uz
crkvu namijenjen vjernicima, poput natkrivenih lopica istarskih srednjevjekovnih crkava.
Arhitektonski njome stvara protutežu arkadama na južnom dijelu trga, a konstruktivno regulira i
provjetravanje trga. Nažalost sredinom 90-ih godina prošloga stoljeća natkriveni istočni ulaz
crkve zatvoren je stakleno-čeličnom konstrukcijom. Na desnom ulaznom pilonu crkve postavljen
je kameni reljef svetice, djelo poznatog tršćanskog kipara Uga Carà.

Sv. Lucija – Skitača

Današnji oblik poprima 1924. g. kada je započeta gradnja zvonika, čija gradnja ostaje nedovršena do danas. Radi se o baroknoj jednobrodnoj crkvi s upisanom apsidom. Centralni mramorni oltar posvećen je Sv. Luciji, dok su dva drvena bočna oltara posvećena Sv. Antonu Padovanskom  i Blaženoj Djevici Mariji. Uz crkvu je smješteno i seosko groblje.

Sv. Ivan Glavosijek – Brovinje

Brovinje, odmah uz kamenolom Tvornice cementa Holcim. Crkva Sv. Ivana Glavosijeka spada u tip jednobrodnih romaničkih crkvi s upisanom apsidom. Datira se u 14. st. Zidana je od tankih, uskih i duguljastih poluobrađenih kvadara, složenih u pravilne i jednako debele pojaseve. Portal i preslica iznad portala gotičkog su postanka. Unutrašnjost crkve oslikana je freskama, datiranim u početak 15. st. Uz crkvu je smješteno groblje, djelom istraženo početkom 90-ih godina. Nedaleko crkve, nalaze se urušeni ostaci opatije Sv. Ivana. Uz crkvu, na obližnjem brdu Gradac nalazila se brončanodobna gradina i srednjovjekovna kula obitelji Battiala. Gradina i kula uništeni su početkom 90ih godina širenjem kamenoloma.

Sv. Sebastijan – Škrokoni

Nalazi se uz cestu koja vodi za Sv. Marinu. Uz južni periferni rub sela smještena je romanička crkva posvećena Sv. Sebastijanu. Crkva je dio veće arheološke zone, sa tragovima naseljavanja od antike do srednjega vijeka. Crkva je izgrađena u 12./13. st., romaničkog tipa s upisanom apsidom. Zidana je u lomljencu, složenom u pravilnim pojasevima. Konstruktivni kameni okvir portala ima tipični „srpasti“ romanički obod. Jedini prozor, nalazi se u sredini južnoga zida. U crkvi je u 18. st. otkriven antički natpis koji prvi puta spominje Labin „res publica albonessium“. Natpis je pohranjen u lapidariju Narodnog muzeja Labin.

Sv. Lovre – Sv. Lovreč Labinski

Radi se o  jednobrodnoj baroknoj građevini iz 17. st., s polukružnim prezbiterijem. Dva natpisa na pročelju iz 1653. datiraju gradnju i obnovu građevine. Glavni oltar, izrađen je u  kamenu s inkrustacijama,  potječe iz 17. st., a prema lokalnoj tradiciji prenesen je iz Dubašnice na otoku Krku. Oltar izrađen od mramora sa svetohraništem i palom na kojoj je prikazana BDM sa Djetetom, Sv. Lovro i Sv. Franjo Asiški. Od jednog starog drvenog oltara iz 17. st. upotrebljeni su dijelovi i aplicirani na ispovjedaonicu, a dva kipa se još čuvaju iza glavnog oltara. Uz crkvu se nalazi mjesno groblje.

Sv. Augustin – Barbići

Crkva Sv. Augustina smještena je oko 100 m sjeverozapadno od sjevernoga ruba naselja Barbići. Radi se o crkvi pravokutna tlocrta, s upisanom četverokutnom apsidom i bačvastim svodom. Portal je građen od masivnih kamenih monolita s ravnim horizontalnim nadvratnikom. Iznad pročelja nalazi se  okomiti uski prozorčić, uokviren neprofiliranim kamenim gredama. Na samom vrhu pročelja crkve nalazi se preslica. Uz crkvu nalazi se antički lokalitet o čemu svjedoči rimski natpis uklesan u stražnji zid crkve.

Sv. Matej – Prodol​

Smještena je uz stari seoski put koji je povezivao zaseok Mihaljini sa Skitačom. Gotička, jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta, nadsvođena je šiljatim bačvastim svodom, a taj je podijeljen u dva jarma gurtom, što izlazi iz zidnih pilastara. Na unutrašnjim zidovima kapele nalaze se zidne slikarije. Freske su teško oštećene tako da se sveci jedva prepoznaju. Među čestim i uobičajenim, kao što su sveti Mihovil, Juraj i Ivan Krstitelj, nalazi se i jedan, kao beba umotan u zavoje iz kojih viri tek lice. Riječ je o sv. Lazaru iz Betanije, bratu Marte i Marije, kojeg je Krist dignuo iz mrtvih nakon što je četiri dana bio pokopan. Koliko se u ovom trenutku može uočiti, stilski su slične mlađem, gotičkom sloju fresaka u sutlovrečkom Sv. Martinu. Crkvu datiramo u 14./15. st. Pripadala je obitelji Scampicchio. Crkva je upisana u Registar nepokretnih kulturnih dobara RH. Crkva je u potpunosti obnovljena 2012. godine.

Crkve i znamenitosti
Scroll to Top