Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa rada TZO Raša 2022