Obrazloženje Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

1 Maj

Na web stranicama 1.MAJ-a d.o.o. objavljeno je savjetovanje s javnošću oko novog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada:
https://prvimaj.hr/?p=16055

 

Određene promjene zahvaćaju i turistički sektor, stoga dodatna obrazloženja možete naći na:
https://prvimaj.hr/wp-content/uploads/2022/03/Obrazlozenje-Cjenika.pdf

Pritom je u poglavlju 2. obrazloženo što se mijenja za iznajmljivače koji iznajmljuju na adresi na kojoj imaju prijavljeno boravište/prebivalište, dok u poglavlju 3. se obrazlažu promjene koje se tiču hotela, kampova, iznajmljivača koji iznajmljuju nekretninu u kojoj nisu prijavljeni (npr. kuća za odmor) i sl.

Scroll to Top