Kutak za iznajmljivače

kutak za iznajmljivače

Dobrodošli u kutak za iznajmljivače!

U ovom dijelu možete pronaći upute i materijale informativnog karaktera koji su Vam potrebni za obavljanje ugostiteljske djelatnosti pružanja usluge smještaja u domaćinstvu.
Sve dodatne materijale vezane za propise iz turizma možete pronaći na stranicama Narodnih novina (www.nn.hr) i na stranicama Ministarstva turizma (www.mint.hr).
Za sva ostala pitanja možete nas kontaktirati na broj telefona +385 (0)52 875 505 ili e-mailom: info@tz-rasa.hr.

PROPISI

U nastavku donosimo pregled zakona sa službenih stranica Ministarstva turizma koji se odnose na pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivače):

 

ZAKON O TURISTIČKOJ PRISTOJBI:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_992.html

 

ZAKON O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_991.html

 

ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI:
https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AAA_2020_ABC/c_dokumenti/200414_ZoUD_edit.docx

 

PRAVILNIK O GODIŠNJEM PAUŠALNOM IZNOSU ČLANARINE ZA OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU I NA OBITELJSKOM POLJOPRIVRENOM GOSPODARSTVU I O OBRASCIMA TZ ZA PLAĆANJE ČLANARINE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_02_14_251.html

 

 

Pravilnik za razvrstavanje i kategrizaciju objekta:
pravilnik-o-razvrstavanju-i-kategorizaciji-objekata

 

Turistička pristojba za 2020. godinu
visina_turisticke_pristojbe_za_2020_godinu.pdf