Telefon: +385 (0)52 874 505 | E-mail: tz-rasa@rasa.hr

Znamenitosti

Trg Gustavo Pulitzer Finali

Raša – trg Gustavo Pulitzer Finali

Srce grada Raše je gradski trg, čijem je projektiranju arhitekt posvetio posebnu pozornost. Na njemu dominira impozantna crkva sv. Barbare s pomno promišljenom krovnom konstrukcijom koja je dobivena nizanjem armirano betonskih lučnih rebara koji podsjećaju na jamsku podgradu, kao što četvrtasti pripojeni zvonik podsjeća na rudarsku lampu, koja se nalazi u općinskom grbu. Unutrašnjost crkve, vrlo skladnog modernog dizajna s jednostavnim, ali profinjenim detaljima mramornog oltara i škropionice, produhovljena je s bočnom stropnom rasvjetom, s dva izdužena staklena prozorska otvora na pročelju i s vrlo zanimljivim svjetlosnim efektima u bočnoj sakristiji s ostakljenom kupolom. Uz crkvu naslanja se pokrivena lođa, graditeljski element čest u mnogim istarskim gradovima, koja je svojim otvorima trebala pripomoći strujanju zraka i ventiliranju trga u doba ljetnih vrućina. Na glavnoj fasadi ističe se i kameni reljefni lik sv. Barbare, djelo tršćanskog kipara Uge Carà. Trg je svojevremeno krasio i kameni kip rudara-borca, čiji je autor bio isto tako poznati tršćanski kipar Marcello Mascherini, no skulptura je odmah u poračju uništena. Pulitzer je sasvim prirodno opskrbio trg skladnom, kamenom, okruglom fontanom.

Sv. Matej – Prodol

Crkva Sv. Mateja smještena je sjeverno od sela Skitača, u šumarcima Prodola. Smještena je uz stari seoski put koji je povezivao zaseok Mihaljini sa Skitačom. Gotička, jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta, nadsvođena je šiljatim bačvastim svodom, a taj je podijeljen u dva jarma gurtom, što izlazi iz zidnih pilastara. Na unutrašnjim zidovima kapele nalaze se zidne slikarije. Freske su teško oštećene tako da se sveci jedva prepoznaju. Među čestim i uobičajenim, kao što su sveti Mihovil, Juraj i Ivan Krstitelj, nalazi se i jedan, kao beba umotan u zavoje iz kojih viri tek lice. Riječ je o sv. Lazaru iz Betanije, bratu Marte i Marije, kojeg je Krist dignuo iz mrtvih nakon što je četiri dana bio pokopan. Koliko se u ovom trenutku može uočiti, stilski su slične mlađem, gotičkom sloju fresaka u sutlovrečkom Sv. Martinu. Crkvu datiramo u 14./15. st. Pripadala je obitelji Scampicchio. Crkva je upisana u Registar nepokretnih kulturnih dobara RH. Crkva je u potpunosti obnovljena 2012. godine.

Skitača Sv Lucija

Sv. Lucija – Skitača

Crkva Sv. Lucije   podignuta je početkom 17. st. Današnji oblik poprima 1924. g. kada je započeta gradnja zvonika, čija gradnja ostaje nedovršena do danas. Radi se o baroknoj jednobrodnoj crkvi s upisanom apsidom. Centralni mramorni oltar posvećen je Sv. Luciji, dok su dva drvena bočna oltara posvećena Sv. Antonu Padovanskom  i Blaženoj Djevici Mariji. Uz crkvu je smješteno i seosko groblje.

Ivan Glavosijek Brovinje

Sv. Ivan Glavosijek – Brovinje

Crkva i opatija Sv. Ivana Glavosijeka smještene su oko 500 m južno od naselja Brovinje, odmah uz kamenolom Tvornice cementa Holcim. Crkva Sv. Ivana Glavosijeka spada u tip jednobrodnih romaničkih crkvi s upisanom apsidom. Datira se u 14. st. Zidana je od tankih, uskih i duguljastih poluobrađenih kvadara, složenih u pravilne i jednako debele pojaseve. Portal i preslica iznad portala gotičkog su postanka. Unutrašnjost crkve oslikana je freskama, datiranim u početak 15. st. Uz crkvu je smješteno groblje, djelom istraženo početkom 90-ih godina. Nedaleko crkve, nalaze se urušeni ostaci opatije Sv. Ivana. Uz crkvu, na obližnjem brdu Gradac nalazila se brončanodobna gradina i srednjovjekovna kula obitelji Battiala. Gradina i kula uništeni su početkom 90ih godina širenjem kamenoloma.

Lovrečeva 2019

Sv. Lovre – Sv. Lovreč Labinski

Na ulazu u Sv. Lovreč Labinski (Diminići) smještena je crkva Sv. Lovre. Radi se o  jednobrodnoj baroknoj građevini iz 17. st., s polukružnim prezbiterijem. Dva natpisa na pročelju iz 1653. datiraju gradnju i obnovu građevine. Glavni oltar, izrađen je u  kamenu s inkrustacijama,  potječe iz 17. st., a prema lokalnoj tradiciji prenesen je iz Dubašnice na otoku Krku. Oltar izrađen od mramora sa svetohraništem i palom na kojoj je prikazana BDM sa Djetetom, Sv. Lovro i Sv. Franjo Asiški. Od jednog starog drvenog oltara iz 17. st. upotrebljeni su dijelovi i aplicirani na ispovjedaonicu, a dva kipa se još čuvaju iza glavnog oltara. Uz crkvu se nalazi mjesno groblje.

Sv. Augustin – Barbići

Mjesto Barbići smješteno je oko 5,5 km zračne udaljenosti zapadno od Labina.

Crkva Sv. Augustina smještena je oko 100 m sjeverozapadno od sjevernoga ruba naselja Barbići. Radi se o crkvi pravokutna tlocrta, s upisanom četverokutnom apsidom i bačvastim svodom. Portal je građen od masivnih kamenih monolita s ravnim horizontalnim nadvratnikom. Iznad pročelja nalazi se  okomiti uski prozorčić, uokviren neprofiliranim kamenim gredama. Na samom vrhu pročelja crkve nalazi se preslica. Uz crkvu nalazi se antički lokalitet o čemu svjedoči rimski natpis uklesan u stražnji zid crkve.

Bobrine – Skitača

Skupina od 4 prapovijesna tumula smještena je na istoimenoj uzvisini (kota 449), oko 2,5 km sjeverozapadno od Skitače. Na najvišem uzvišenju smještena su 4 prahistorijska kamena tumula (gromače). Veći tumul visine je oko 3 m i promjera oko 20 m, dok su 3 manja tumula visine oko 1 m i promjera oko 4 m. Tumuli se datiraju u prapovijest (brončano doba).

Rudnik – Raša

Rudnici Raše 1930-ih u sastavu su tvrtke Azienda Carboni Italiani, rudnici bilježe nagli rast proizvodnje zbog potreba fašističke autarktične privrede. Razdoblje od 1936. do 1942. bilo je doba najveće ekspanzije poduzeća, rudnici Raše tada slove kao najmoderniji u Europi, zapošljavaju više od 10000 radnika, a rekordna proizvodnja postignuta je 1942. s 1158000 tona. Ulaz u rudnik smješten je iza zgrade bivše uprave Prvomajske. Jama Raša otvorena je 1928., zatvorena je 1966. Postrojenja u Jami Raša sačuvana su u cijelosti.

Sv Sebastijan

Sv. Sebastijan – Škrokoni

Selo Škrokoni smješteno je oko 4 km južno od Labina. Nalazi se uz cestu koja vodi za Sv. Marinu. Uz južni periferni rub sela smještena je romanička crkva posvećena Sv. Sebastijanu. Crkva je dio veće arheološke zone, sa tragovima naseljavanja od antike do srednjega vijeka. Crkva je izgrađena u 12./13. st., romaničkog tipa s upisanom apsidom. Zidana je u lomljencu, složenom u pravilnim pojasevima. Konstruktivni kameni okvir portala ima tipični „srpasti“ romanički obod. Jedini prozor, nalazi se u sredini južnoga zida. U crkvi je u 18. st. otkriven antički natpis koji prvi puta spominje Labin „res publica albonessium“. Natpis je pohranjen u lapidariju Narodnog muzeja Labin.

Sv. Ivan – Polje

Mjesto Polje smješteno je uz prometnicu Labin – Koromačno. Crkva je smještena uz južni periferni dio naselja (posljednja građevina u pravcu Koromačna, smještena sa lijeve strane ceste). Crkva je podignuta 1608. godine. Na pročelju crkve nalazi se preslica sa zvonom. Obnovljena 1903. godine. Kameni oltar sa slikom Sv. Ivana Krstitelja.