Telefon: +385 (0)52 874 505 | E-mail: info@tz-rasa.hr

Sevisne informacije

Servisne informacije

Informacije +385 11888
Centar za obavještavanje +385 112
Policija +385 192, +385 52 538-439
Vatrogasci +385 193
Hitna medicinska pomoć +385 194
Pomoć na cesti (HAK) +385 1987
Općina Raša +385 52 880 820
Autobusni kolodvor Labin +385 060 888 613
Zavod za zdravstveno osiguranje +385 52 855 190
Apoteka Raša +385 52 874 154
Ambulanta Raša +385 52 874 215
Zubar Raša +385 52 874 071
Opća bolnica Pula +385 52 376 500
Veterinarska stanica +385 52 856 003
Lučka kapetanija, Trget +385 52 875 127
Carinska uprava, Trget +385 52 875 110
Zračna luka Pula +385 52 530 105
Župni ured +385 52 852 482
Taxi +385 98 366 030, +385 52 861 139
Privredna banka Labin +385 52 652 148
Zagrebačka banka Labin +385 52 602 180
OTP banka Labin +385 72 201 838
Istarska kreditna banka Labin +385 52 881 051
Erste & Steiermärkische Bank Labin +385 72 376 510
Pošta Raša +385 72 303 304