Telefon: +385 (0)52 874 505 | E-mail: info@tz-rasa.hr

Tržnica (1938. – 1939.)

Iako se nakon inauguracije Raše 1937. godine zelena tržnica nalazila na južnom djelu današnjeg trga Gustava PulitzeraFinalija ispred gradske komunalne palače, 1938. godine postalo je jasno kako je zelena tržnica premala i ne zadovoljava potrebe stanovnika. Iste godine gradi se nova tržnica na području sadašnje, te je istoj pridodan manji objekt unutar kojeg su bile smještene ribarnica i mesnica. Sredinom prošloga stoljeća u vrijeme jugoslavenske uprave tržnica je posljednji puta adaptirana i uvelike proširena.

Sjevernije od objekta tržnice, između zgrada škole i pošte, prema izvornom planu iz 1936. godine trebao je nastati kompleks za potrebe fašističke organizacije Opera NazionaleBalilla (ONB). Glavna funkcija navedene organizacije je regrutiranje dječaka u dobi od sedam do trinaest godina u mlade fašiste.  Objekt nikada nije izveden zbog nedostatka novaca.