Telefon: +385 (0)52 874 505 | E-mail: info@tz-rasa.hr

Rudarska bolnica (1938. – 1939.)

Zbog vrlo čestih ozljeda prilikom teškog rudarskog rada u podzemnim otkopima, važnu je ulogu odigrala rudarska bolnica. Rudarska bolnica sastojala se od ambulante primarne zdravstvene zaštite, specijalističke i stomatološke ambulante, kirurške dvorane za manje zahvate te sobe za liječenje i rehabilitaciju, a sve isključivo za potrebe rudara. Nakon zatvaranja rudnika 1966. godine, rudarska je bolnica kratkovrijeme bila u funkciji rodilišta, da bi nakon toga bila temeljito obnovljena  i preuređena u domza starije i nemoćne osobe, čiju funkciju obavlja do današnjeg dana.