Telefon: +385 (0)52 874 505 | E-mail: info@tz-rasa.hr

Pošta i telegraf (1936. – 1937.)

Zgrada pošte i telegrafa sastojala se od u glavne telefonske centrale s čak 130 telefonskih priključaka,što je za ono doba bilo iznimno mnogo, kako za potrebe rudnika, tako za potrebe građana, ureda telegrafa, poštanskih šaltera smještenih u prizemnom djelu zgrade, dok su se na katu nalaziladva stana za činovnike poštanskog ureda. Ured telegrafa odigrao je važnu ulogu 1940. godine u vrijeme najveće rudarske nesreće u rudniku Raša kada je dnevno  izvještavao o broju poginulih i unesrećenih rudara, kao i o stanju rudnika na relaciji Raše iVenecije, a u kojoj se nalazila Međupokrajinska delegacija za ratnu proizvodnju (DELEFAG). Kako je rudnik tada bio pod svojevrsnom vojnom upravom najveći broj brzojava upućen je upravo u Veneciju.