Telefon: +385 (0)52 874 505 | E-mail: info@tz-rasa.hr

Policijska postaja (1936. – 1937.)

U gornjem dijelu novog rudarskog grada, smještena je policijskapostaja. Sastavni dijelovi policijske postaje, planirane za četrnaest karabinjera, bili su uredi policijskih službenika, policijska menza, zatvorska ćelijai stan za komandanta postaje. Policijska postaja svoju primarnu funkciju obnašala je do 70-ih godina prošloga stoljeća, a potom je preuređena u stambenu zgradu za smještaj prvenstveno umirovljenih policajaca i njihovih obitelji.