Telefon: +385 (0)52 874 505 | E-mail: info@tz-rasa.hr

Osnovna škola (1937. – 1938.)

Iako je život u Raši počeo od svibnja 1937. godine, odnosno prije inauguracije rudarskog grada, osnovna škola u Raši započinje sa školskim programom godine 1938., kada je i sagrađena.Veliki prozorski otvori omogućavaju prirodno osvjetljavanje prostorija. Za djevojčice predviđen je ulaz s ceste, a za dječake sa strane vrta. Planirano je deset učionica nadvije razine, za maksimalno 400 učenika, a za dječake bilo je rezervirano prizemlje.Škola,iako započinjedjelovatiu vrijeme tzv. fašističke ere, suprotno očekivanjimakakoće nositi ime javne osobe glorificirane od strane fašističke ideologije,bila jedna od prvih institucija koja je nosila ime poznatog talijanskog fizičara i nobelovca Guglielma Marconija, zaslužnog za prijenos radio valova preko Atlantika.

Nakon kapitulacije Italije škola je organizirana kao hrvatsko – talijanska škola sve do sredine 50-ih godina prošloga stoljeća. Nakon toga postala je isključivo hrvatska škola, te mijenja ime u Osnovnu školu Ivana Batelića,  čije ime i danas nosi. Na najvišoj etaži kompleksa škole nalazili su se stanovi za zaposlenike škole, koji danas služe kao pomoćni radni prostori.