Telefon: +385 (0)52 874 505 | E-mail: info@tz-rasa.hr

Na samome početku donjeg, radničkog djela grada smjestila se komforna trokatna građevina naziva F s ukupno 22 sobe u kojoj su bili smješteni činovnici samci. Isto tako  i u gornjem dijelu grada izgrađena je iza crkve kuća tipa F1 kao dvokatnica sa 6 mini-apartmanaza potrebe inženjera samaca. Oba su kompleksa nakon zatvaranja rudnika 1966. godine prenamijenjena u stambene objekte. Zanimljivo je da je uslijed prenamjene Kuće tipa F ove krajeve zahvatila epidemija trbušnog tifusa, te je građevina poslužila kao privremena karantena za smještaj bolesnika, većinom djece, kako bi se izolirali od nezaraženog stanovništva. Epidemija je zahvatila gotovo čitavu Labinštinu u proljeće početkom 70-ih godina prošloga stoljeća zbog zaražene vode u izvorima Kokoti i Fonte Gaja. Slučaj je desetljećima nakon epidemije zataškavan.