Telefon: +385 (0)52 874 505 | E-mail: info@tz-rasa.hr

Komunalna palača (1938. – 1939.)

Prema Pulitzerovim planovima u dijelu trga na kojem se danas nalazi komunalna palača trebale su biti smještene trgovine na čijem se ulaznom djelu nalazi niz s arkadama. Početni planovi nisu razmatrali izgradnju komunalne palače jer Raša u to doba nije imala status općine. Postala je općinom Kraljevskim dekretom od 27.10.1937. godine, pa su tijekom 1938. godine mijenjani polazni planovi te je sagrađena komunalna palača u današnjem obliku. Tijekom naredne godine zdanje je u potpunosti izgrađeno te lokalna uprava započinje s aktivnim radom. U prostorijama komunalne palače bili su smješteni uredi lokalne i državne vlasti kao i popratni uredi administrativne naravi. Kapitulacijom Italije te pripajanjem Istre, pa tako i Raše, novoj jugoslavenskoj upravi dolazi do nešto drugačijeg političko društvenog ustroja. Osniva se Općina Labin, dok Raša postaje tek mjesna zajednica čime se ukida samostalnost Raše kao jedinice lokalne samouprave. Samim time mijenja se i izvorna funkcija komunalne palače, te se u prostore iste smještaju uredi mjesne zajednice Raša, liječničke i stomatološke ordinacije, dok je dio zgrade prenamijenjen čak u stambeni objekt. Uspostavom nove hrvatske države 1993. godine Raša ponovno dobiva status samostalne općine nakon čega komunalna palača dobiva svoju izvornu funkciju za koju je bila i izgrađena.