Telefon: +385 (0)52 874 505 | E-mail: info@tz-rasa.hr

Gradska toplana (1936. – 1937.)

Centralni kompleks gradske toplane smjestio se u industrijskom djelu novog rudarskog grada u neposrednoj blizini rudnika Raša. Uz zvonik raške crkve, gotovo četrdeset metara visok cigleni dimnjak gradske toplane daje gradu iznimno bitnu vertikalnu vizuru grada. Jednostavnoj, ali vrlo modernoj arhitekturi toplane odgovarala je napredna tehnologija dvaju kotlova s automatskim ložištem pogodnim za korištenje domaćeg ugljena. Gradska toplana bila je priključenas 2,4 km cijevi za sve objekte koji su imali određenu javnu funkciju. Zbog dotrajalosti infrastrukture gradska toplana se zatvara godine 1995. te danas čeka određenu kulturno – turističku prenamjenu.