Telefon: +385 (0)52 874 505 | E-mail: tz-rasa@rasa.hr

Crkva svete Barbare (1936. – 1937.)

Turistička Zajednica RašaPovijesni vodič kroz RašuCrkva svete Barbare (1936. – 1937.)
Crkva Svete Barbare

Crkva svete Barbare, zaštitnice rudara, iznimno je vrijedno arhitektonsko djelo te pravi primjer modernističkog i racionalističkog poimanja arhitektures izvanrednom produhovljenom igrom svjetla i sjene i znalačkom uporabom volumena. U oblikovnom smislu Pulitzer, kao njemački đak, preuzima slične primjere crkava koje su realizirane u Njemačkoj.  Valja istaknuti kako je čak  i biskup porečko-pulski TrifonePederzolli zatražio da krov crkve bude u obliku prevrnute kobilice lađe jer crkva svojom liturgijom simbolizira lađu u moru ovozemaljskog života. Kubični zvonik pravokutnog tlocrta, priljubljen uz crkvu, svakako daje svoj doprinos vertikalnoj vizuri grada svojim dvadeset i pet metara visokim tornjem. Uz istočni ulaz crkve smjestio se prostor vezan uz crkvu namijenjen vjernicima, poput natkrivenih lopica istarskih srednjevjekovnih crkava.  Arhitektonski njome stvara protutežu arkadama na južnom dijelu trga, a konstruktivno regulira i provjetravanje trga.  Nažalost sredinom 90-ih godina prošloga stoljeća natkriveni istočni ulaz crkve zatvoren je stakleno-čeličnom konstrukcijom. Na desnom ulaznom pilonu crkve postavljen je kameni reljef svetice, djelo tada malo poznatog tršćanskog kipara Uga Carà.