Telefon: +385 (0)52 874 505 | E-mail: info@tz-rasa.hr

Drenje i Ravni

Naselja Drenje i Ravni, mala turistička mjesta, smješteni podno istočnih padina sela Skitače i vrhova Oštri i Goli. Nekada mala ribarska i pomorska naselja sa škrtim zaleđem, danas izrasla u prave turističke centre. Sredinom 80ih godina u naselju Ravni gradi se apartmansko naselje, te se uređuje dio obale uz naselje. Izgradnja apartmana bio je ujedno i poticaj daljem turističkom razvoju Ravni i Drenja. Danas su Ravni omiljena turistička destinacija wind surfera i ronioca.

U naselju Drenje nalazi se barokna crkva Sv. Nikole uz koju je smješteno groblje. Analizom gradnje i crkvenog namještaja objekt pripada baroku. Na pročelju je preslica sa zvonom. Zidani oltar s retablom i drvenim kipom Sv. Nikole. Crkva je obnovljena 1996. godine.