Telefon: +385 (0)52 874 505 | E-mail: info@tz-rasa.hr

Blog

Turistička Zajednica općine RašaJavni pozivi Obrazloženje Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Obrazloženje Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Na web stranicama 1.MAJ-a d.o.o. objavljeno je savjetovanje s javnošću oko novog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada:

https://prvimaj.hr/?p=16055

 

Određene promjene zahvaćaju i turistički sektor, stoga dodatna obrazloženja možete naći na:

https://prvimaj.hr/wp-content/uploads/2022/03/Obrazlozenje-Cjenika.pdf

 

Pritom je u poglavlju 2. obrazloženo što se mijenja za iznajmljivače koji iznajmljuju na adresi na kojoj imaju prijavljeno boravište/prebivalište, dok u poglavlju 3. se obrazlažu promjene koje se tiču hotela, kampova, iznajmljivača koji iznajmljuju nekretninu u kojoj nisu prijavljeni (npr. kuća za odmor) i sl.