Telefon: +385 (0)52 874 505 | E-mail: info@tz-rasa.hr

Blog

Turistička Zajednica općine RašaNovosti Izmjene zakona o Turističkoj pristojbi
Pristojba 2021

Izmjene zakona o Turističkoj pristojbi

Poštovani iznajmljivači,

Kao što znate na snagu je stupio novi Zakon o turističkoj pristojbi, kojega u cijelosti možete pročitati na stranicama Ministarstva turizma, odnosno na ovome linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_992.html

Najbitnije stavke su slijedeće:

  1. nema više turističkih razreda i svi plaćate jedinstven iznos turističke pristojbe i to od 350,00 kuna po krevetu;
  2. Osobe iz članka 12. ovoga Zakona (iznajmljivači) turističku pristojbu mogu uplatiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, treći 30. rujna tekuće godine, a uplatnice za plaćanje turističke pristojbe preuzimaju se iz sustava eVisitor;
  3. Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Dodatno pojašnjenje za pomoćne ležajeve koje smo objavili na našim internetskim stranicama:

Ukoliko na Rješenju o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu NEMATE na prvoj stranici pri vrhu u IZRECI Rješenja upisane pomoćne ležajeve, ne plaćate na njih ništa. Ali ih i ne smijete koristiti tj. biti će izbrisani iz sustava eVisitor, te se na njih neće obračunavati paušal boravišne pristojbe, ali isto tako neće se moći koristiti pri iznajmljivanju i reklamiranju Vašeg objekta.

Ukoliko želite da koristite te krevete, morate se javiti u Upravni odjel za turizam u Labinu, gdje ste već ishodili prvotno Rješenje, na adresu Titov trg 11 (052/866-800 ili 052/866-651) te tražiti Izmjenu Rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, ali onda na te ležajeve ćete plaćati paušal boravišne pristojbe kao i na osnovne (350 kn po ležaju). Na slijedećem linku od Upravnog odjela za turizam Istarske županije možete naći potrebne obrasce: https://www.istra-istria.hr/index.php?id=1972

Prilozi:

  1. Prilog 1 – Odluka o visini turističke pristojbe u 2020.g. – http://bit.ly/2S6Tr0Z
  2. Prilog 2 – Pojašnjenje Ministarstva turizma za pomoćne ležajeve. – http://bit.ly/31DXpkW

 

Za nekoliko dana poslati ćemo Vam i novosti u novom Zakonu o turističkoj članarini, samo čekamo da Ministarstvo usvoji Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine bez kojega nemamo potpune informacije.